Grip op geluk


We geloven dat geluk een mindset is die aanzet tot actie,  om tot prestaties te komen en je potentieel te benutten.

Geluk word gevoed door wat u doet en kunt bijdragen in uw werk, welke prestaties u kunt leveren. Maar net zo goed door uw overtuigingen en motivatie waarom u doet wat u doet.  Daar waar uw motivatie en overtuigingen  voor de kortere termijn leiden, zijn toewijding en zelfvertrouwen indicaties voor uw uw geluk op langere termijn. Of dit nu gaat om uw persoonlijke levenssfeer  of om uw werk.

Deze elementen zijn overzichtelijk in model samen te vatten als de 5 C’s:
• Contribution (Bijdrage): wat u doet
• Conviction (Overtuiging): uw korte termijnmotiviatie
• Culture (Cultuur): het gevoel dat uw sociale of werk context bij u past, en op orde is.

• Commitment (Toewijding): uw engagement op lange termijn
• Confidence (Zelfvertrouwen): het geloof in uzelf

De 5C’s zijn met elkaar verweven en fungeren als een ecosysteem; dat wil zeggen dat ze een grote invloed op elkaar hebben. Daarnaast zijn er belangrijke factoren die van invloed zijn op dit ecosysteem:

De mate waarin u vertrouwen in jouw organisatie
• De mate waarin u erkenning krijgt van jouw organisatie
• Of u trots bent of kunt zijn op een organisatie

En, om gelukkig te zijn, moet u het gevoel hebben dat u uw potentieel benut, daarom is dat de kern van het model

 

transitiecompany werkgeluk model

Gelukkige mensen zijn gezonder en vitaler, in hun leven, in hun werk. In een  interactieve sessie gaat u interactief en reflecterend met maximaal 8 mensen uw eigen werkgeluk inzichtelijk maken.

Een werksessie duurt ongeveer 2 uur.  Een werksessie wordt vaak door ons aangeboden als een “Gelukslunch”, maar kan ook een andere vorm, en op een ander moment op de dag hebben. Na deze werksessie gaat u samen met een coach van transitiecompany uw eigen Happiness Performance Goals bespreken en vastleggen in een document. Dit HPG vormt de kickstart voor vergroting van uw werkgeluk in een gelukkigere en vitalere organisatie. Wilt u dat ook? Bel ons of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.